A Nicki Szent Anna Templom

A Nicki Szent Anna Templom

A falusi közösség, a plébánia, a templom mindig is szorosan összefüggő egységes eleme volt e településeknek. A falu templomát a teljesség igénye nélkül mutatjuk be. 

A templom egy mesterséges dombon áll, egykor temetővel, fallal volt körülvéve; alatta a ma is meglévő kripta található, melyben a Kisfaludy és a Nicky családok elhunytai nyugszanak.

A gazdagon díszített, szobrokban bővelkedő templombelső önmagában is sok érdekességet rejt, melyek közül néhányat, korai feljegyzések, püspöki vizitácók fennmaradt soraiból származó leírásokkal kiegészítve mutatunk be. 

Az István király rendeletére épített templomot Nicken kilenc falu építette fel, melyeknek nagy része mára teljesen eltűnt. Az 1328-as püspöki vizitáció szerint Egyházasniczken a templom titulusa Szent Miklós. A Niczki családnévvel először 1395-ben találkozunk, amikor János mester lippárti jószágát örökös misealapítványul ajándékozza, és azóta e név ivadékról ivadékra a család nevévé vált. Plébániája XIV. századi. Az 1698-as püspöki vizitácó leírása szerint a templomban kőszószék és pasztofórium van. Ez a mai templom elődje, mely egy középkori templom volt. Végrendeletében Niczky Lázár is említést tesz róla, miszerint nagyon rossz állapotban van. A Niczky család – a volt kegyúr – a rekatolizáció után 

1758-1761 környékén felújítja, majd 1776-ban felépíti a mai, késő-barokk templomot. A hajó két, a szentély egy csehsüveg boltozatos.  A nyugati oldalon három íven álló, kihasasodó orgonakarzat áll. Az orgona Kemenesi Sándor szombathelyi orgonaépítő munkája. A szentély falába simuló nagyméretű főoltár a négy egyházatya szobrával van díszítve: Nagy Szent Gergely pápa, Szent Ambrus püspök, Szent Ágoston és Szent János. Az oszlopsor felett volutás és kagylós díszítésű oromzatban, Szent Miklós és Szent Márton püspökök kisméretű szobrai láthatók. Az oltárkép a XIX. században készült, a templom titulus-váltásakor: Szent Annát ábrázolja. Felette Szent Miklós püspök képe, középen a Niczki család címere. Bal oldalon található a Jézus Szíve-oltár. A nagy oltárkép feletti kisebb, XIX. századi kép Szent Rozáliát örökíti meg. Mindkét kép mellett két-két fából faragott festett szobor áll: Szent Borbála, Alexandriai Szent Katalin, alul Szent Longinus és Keresztelő Szent János.  A jobb oldalon a Mária Szíve-oltár található. Az oltárkép felett Szent Márk képe látható, szintén XIX. századi alkotás. Hasonlóan a másik oldalhoz, itt is faragott faszobrok díszítik az oltárt. Felül Avilai Szent Teréz és Szent Skolasztika, alul Szent Ferenc és Szent Domonkos alakja látható. A templom bejáratától jobbra található a Szentsír oltára, amelyen, mintegy kétszáz éves Pieta-szobor áll. Jobbra tőle Lisieux-i Kis Szent Teréz, baloldalon Szent József a Kis Jézussal. A szembemiséző oltár 1982-ben készült egy család adományából. 

A boltíves mennyezetet Steffek Albin freskói díszítik, melyek 1954-ben készültek el. A munkáira jellemző, hogy képein a dimenziót emelik az árnyalatok, és az árnyékhatások. A szemlélődő első benyomása az, mintha egy stukkókkal körülvett festményt látna. Csak alaposabb szemrevételezés után tapasztaljuk, hogy a párkányok, a mennyezeten lévő angyalkák teljesen sík felületre készültek, a térhatás csupán a megfestett  árnyékhatásoknak a következménye. A magyar szentek ábrázolásai sorra megtalálhatóak a templomban, Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent Imre herceg freskói mellett az 1980-as évek elején készült színes üvegablakok örökítik meg Szent Istvánt király, Szent László, Szent Margit, valamint Boldog Batthyány-Strattman László és Boldog Maximiliam Kolbe emlékét. A hercegorvos helyi vonatkozása abból ered, hogy nickiek is megfordultak nála, őket is gyógyította. Ennek okán az üvegalakon megörökített beteg a nicki Pócza Imre bácsiról lett megmintázva, akinek a szemét, a  hercegorvos  Körmenden kezelte. 

 Tornyában három harang lakik. A nagy harang, melyen következő felirat áll: 1867 év szeptember 2-án pusztító tűzvész elolvasztott. Kőszegen 1868-ban a templom költségén Varga György plébánossága alatt újra öntetett. –1868 Pfistermeister Antal öntött engem”

A kisharang, mely 1929-ben készült.

Felirata: „Seltenhoffer Frigyes és fiai Sopron 1929.  A nicki R.K.Ifjúsági egyesület adománya, Kemenesi Sándor Szombathely.”

A középső harang a legfiatalabb, 1980-ban Szilvágyi János plébánossága alatt készült, melyen a következő felirat áll:

„Szent Anna tiszteletére öntették a nicki R.K. hívek Gombos Lajos harangöntővel Őrbottyánban 1980 évben.”

A harangok villamosítása is 1980-ban történt. A tető utolsó nagy javítása 1937 évben volt, majd 2007ben ismét időszerűvé vált tetőjavítás során új cserépfedést kapott a nicki templom teteje. Ezáltal a beázások megszűntek, így a mennyezeti freskók állapotának romlása lassul. A tabernákulum restaurálására 1934. március (19) került sor, Bujtás Erzsébet adományából, készítette Mosonyi István. A kárpitozásának ismételt felújítására 2005. december 16-án került sor, Nagy József és neje adományából.

A külső homlokzati felújítás során 2012-ben a templom körüli támfal is felújításra került, az akadálymentes bejutást egy újonnan kialakított rampa segíti.

A sötétedés beálltával a díszfénybe öltözött templomot M86-os gyorsforgalmi úton közlekedők a116-os kilométer szelvényhez közeledve már messziről láthatják.

Szentmise minden vasárnap reggel nyolc órakor, hétköznap hétfőn és pénteken este van.

/Szabó Ervin/

Eseménynaptár

Január 2021
V H K Sz Cs P Szo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Aktualitások

Dr. Kovács András a tanár, kánonjogász, publicista, a soproni Szent Orsolya Gimnázium igazgatója, a Szent György Lovagrend soproni priorja volt a vendége a Nicki Szent Anna Templomért Alapítványnak, szombaton este.

Bővebben...:

SZJA 1% felajánlás

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1 százalékának felajánlásával!

Alapítványunk adószáma: 18896792-1-18

Köszönjük felajánlását!

Bővebben...:

Partnereink