Alapítványunkról

Tisztelt Olvasó!

Kérem, engedje meg, hogy néhány mondatban bemutassam alapítványunkat!

Alapítványunk 2006. február 20-án tartotta alakuló ülését. Nyílt alapítvány, nonprofit szervezet, amely - célját  meghaladó - vállalkozási tevékenységet nem folytat, tartós közérdekű célra jött létre. Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar, illetőleg külföldi természetes és jogi személy, szervezet, egyesület, amely az alapítvány céljaival egyetért, és adományaival támogatja azt.

Az alapító akarata szerint az alapítvány legfőbb célkitűzéseit: a következőkben foglaltuk össze:

- Nick község katolikus temploma, a hozzátartozó épületrészek és park, továbbiakban épületegyüttes felújítása, állagának folyamatos megóvása, oly módon, hogy az épületegyüttes mindenkor alkalmas legyen a hitélet, a vallás gyakorlására, a szertartások méltó körülmények között történő megtartására az épületek műemléki jellegét mindenkor figyelembe véve.

- A plébánia történetének kutatása, feldolgozása és ismertté tétele . Olyan kulturális munka megvalósítása, mely hozzájárul a múlt értékeinek feltárásához és megismertetéséhez.

- Hozzájárulás ahhoz, hogy kialakuljon a fiatalokban a múlt megbecsülése, a nemzedékek egymásiránti tisztelete, a szülőföldhöz való ragaszkodás és a magyarságtudat érzése.

- Nick község épített, kulturális és természeti értékeinek feldolgozása, ismertté tétele és megőrzése a jövő nemzedékek számára, a fiatalok bevonásával, egyben ifjúságvédelmi programok szervezése.

- „Ép testben ép lélek” elv alapján a község idős és fiatal lakói, valamint az ideérkezők számára sportolási lehetőségek kialakítása, fejlesztése. Sportolási eszközök használatának biztosítása, sportrendezvények szervezése. Egészséges életmódra nevelés, képzések, programok, célravezető tevékenységek által. A megfelelő táplálkozási és mozgáskultúra, valamint életvitel előmozdítása.

- Határon túli hasonló, tevékenységi körű szervezetekkel közös programok szervezése közösség építése

 

A kuratórium tagjai a plébános kivételével valamennyien nickiek, tevékenyen részt vesznek az egyházközség és a település  életében.

Az alapítvány elnöke:

Novák Elemér

A kuratórium tagjai:

a mindenkori Plébános, jelenleg Aigner Géza atya

Firisz Lászlóné

Füle Lászlóné

Csorba József

Németh Ferenc

Szabó Ervin

 

A fentiek figyelembevételével, Isten segítségével kezdtük meg munkánkat.

Novák Elemér

 az alapítvány elnöke

 

Eseménynaptár

Január 2021
V H K Sz Cs P Szo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Aktualitások

Dr. Kovács András a tanár, kánonjogász, publicista, a soproni Szent Orsolya Gimnázium igazgatója, a Szent György Lovagrend soproni priorja volt a vendége a Nicki Szent Anna Templomért Alapítványnak, szombaton este.

Bővebben...:

SZJA 1% felajánlás

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1 százalékának felajánlásával!

Alapítványunk adószáma: 18896792-1-18

Köszönjük felajánlását!

Bővebben...:

Partnereink