Imák Szent Annához

Imák Szent Annához

Üdvözlégy ó Föld öröme

Szent Anna híveid

Krisztus Jézus Nagyanyjának

Köszöntünk Szent Anna

Szent Annát dicsérni

Litánia Szent Annáról

Édesanyák imája Szent Annához

 


 

Üdvözlégy ó Föld öröme, boldog Szent Anna,

édesanyja Máriának, Jézus Nagyanyja.

Magtalanok példája, minden szülő fáklyája,

A szüléstől rettegőknek gyámja, dajkája.

 

Láttad immár az egekből azt akit szültél,

Máriát, kit erényekben dúsan neveltél.

Ott láttad szent unokád, Jézust az égnek urát,

Ki nekünk is, ha megtérünk, örök üdvöt ád.

vissza a lap tetejére

 


 

Szent Anna híveid, hozzád jöttünk mi ma.

Ajkunkon száll a dal, szívünkből hő ima.

    Szép mennyország ékessége,

    Jó anyáknak mintaképe,

    Segíts, ó Szent Anna,

    Úr Jézus nagyanyja.

 

Tisztítsd meg a bűntől az édesanyákat,

Légy gondviselője a magyar hazánknak!

    Szép mennyország...

 

Ó názáreti ház, gondos nagyasszonya,

Kisded Szűz Mária, kegyes gondozója!

    Szép mennyország...

 

Te drága szent gyökér, aranygally gyökere,

Dicső Jordán folyó, kristálytiszta ere.

    Szép mennyország...

 

Erények kertjében nyíló aranyvirág,

Oltalmadért eseng, a bűnbánó világ.

    Szép mennyország...

(Dallam: SzVU. 122. Most az Úr Krisztusnak)

vissza a lap tetejére

 


 

Krisztus Jézus Nagyanyjának,

Dicsőséges Szent Annának,

Zengjen buzgó éneket,

Szívünkből a szeretet.

    Kérünk te szent magzatodért,

    És kit ő szült Megváltónkért,

    Szent Anna, Szent Anna

    Krisztus Jézus nagyanyja,

    Légy híveid oltalma.

Te vagy azon áldott szent föld,

Melyből ama szép virág nőtt,

Szüzességnek liljoma,

Üdvözítőnk Szent Anyja

    Kérünk te szent...

Mily nagy a te méltóságod,

Hogy az Isten így megáldott,

Hogy ennyire szeretett,

Fölmagasztalt Tégedet.

    Kérünk te szent...

(Dallam: SzVU. 214.)

vissza a lap tetejére

 


 

Köszöntünk Szent Anna, anyák tüköre,

A házas életnek dísze öröme.

Jézus unokádon, örülje napon,

Örülje napon.

Örülj Szűz Márián, édes lányodon.

Szent Anna tégedet csodál dél s kelet,

Szülöttedben dicsér a szent kegyelet.

Aranylánc vagy az ó és új törvény között,

Új törvény között.

A földet az éggel össze te kötöd.

Az élet homályos ködös útjain,

Vezess szerelmednek védő karjain.

Ó Szent Anna asszony, légy édesanyánk,

Légy édesanyánk.

Segíts föl az égbe éltünk alkonyán.

vissza a lap tetejére

 


 

Szent Annát dicsérni, hívek jöjjetek.

Ő is fogyja kérni Jézust értetek.

Üdvözlégy Szent Anna,

    mondja minden hív,

    Áldott légy Szent Anna,

    Nyelv mondja és szív.

Minden anyák közül, ő választatott,

Leánya bűn nélkül, hogy fogantatott.

    Üdvözlégy Szent Anna...

Istentől Szent Anna, megtiszteltetett,

Hogy édes leánya, Isten Anyja lett.

    Üdvözlégy Szent Anna...

Nagy és kedves szülő, áldd meg népedet,

Nyújtsd ki csodatévő drága kezedet.

    Üdvözlégy Szent Anna...

(Dallam: SzVU. 292. Máriát dicsérni...)

vissza a lap tetejére

 


 

Litánia Szent Annáról

Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket.

Mennyei Atyaisten,

Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,

Könyörögj érettünk!

Istennek Szent Anyja,

Szüzeknek Szent Szüze,

Dicsőséges Szent Anna asszony,

Szent Anna, Krisztus Jézus nagyanyja,

Szent Anna, Joachim tisztaságos hitvese,

Szent Anna, a pátriárkák leánya,

Szent Anna, Dávid házának ékessége,

Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsősége

Szent Anna, a házasok tiszta tükre,

Szent Anna, a szentség edénye,

Szent Anna, a jámbor élet példaképe,

Szent Anna a szegények anyja,

Szent Anna, a tiszta élet pártfogója,

Szent Anna, a megtérő bűnösök gyámola,

Szent Anna, a keresztények oltalma,

Szent Anna, a szülőanyák segítsége,

Szent Anna, a betegek gyógyítója,

Szent Anna, a szomorúak vigasztalója,

Szent Anna, a haldoklók enyhülése,

Mi bűnösök,

Kérünk Téged hallgass meg minket.

Hogy gyermekeinket és az ifjúságot engedelmességben és tisztaságban megőrizd.

Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és az egyetértést megnyerd.

Hogy a szenvedőket, az árvákat és özvegyeket vigasztalás nélkül ne hagyd.

Hogy jámborságod és érdemeid által ebben az életben vezérelj.

Jóságod és irgalmad által.

A kegyelmek által, amelyeket Istentől nyertél,

Ama kegyelem által, amelynél fogva

Üdvözítőnk nagyanyjává választattál.

Örömöd által, amelyet akkor éreztél, amikor

Szűz Máriát méhedben fogantad.

Örömöd által, amelyet tapasztaltál, amikor az

Irgalmasság Anyját e világra szülted.

Örömöd által, amely eltöltött, amidőn kedves

leányodat a templomban bemutattad.

Boldogságod által, amelyben a mennyben

Jézussal és Máriával a mennyben

részesülsz.

Ama tisztelet által, amelyet Isten szentjeitől

és választottjaitól nyersz.

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.

Jézus kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.

Jézus, hallgass meg minket! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit.

Jézus irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket!

Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, dicsőséges Szent Anna.

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Mindenható Úristen, Aki a dicsőséges Szent Anna nagy érdemeiért, Őt annyi kegyelemben részesítetted, hogy Annak Anyjául választottad, Akitől az Úr Jézus Krisztus nekünk született, a mi édes Üdvözítőnk, a világ Megváltója - mutasd meg irántunk is jóvoltodat, az Ő nagyanyjának és szentséges leányának esedezése által, hogy akinek emlékezetét megüljük, imáink meghallgatást nyerjenek és egykor az Ő társaságukba, a mennyei boldogságba jussunk.

Krisztus a mi Urunk által.

Ámen.

vissza a lap tetejére

 


 

Édesanyák imája Szent Annához

Gyermeket váró édesanya imája

Dicsőséges édesanya, Szent Anna, isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendelt téged. Bizalommal és állhatatosan kérlek  ezért, könyörögj érettem és szívem alatt hordott gyermekemért! Isten óvjon meg minket minden bajtól!

Szent Anna, te állj mellettem majd akkor is, amikor világra hozom gyermekemet! Esdj ki számomra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassam azt, akit már most nagyon szeretek!

Két legdrágább Édesanya, Szent Anna és Istenszülő, Boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettünk!

Szűzanyám és Szent Anna, bízom bennetek! Amen

vissza a lap tetejére

Eseménynaptár

Január 2021
V H K Sz Cs P Szo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Aktualitások

Dr. Kovács András a tanár, kánonjogász, publicista, a soproni Szent Orsolya Gimnázium igazgatója, a Szent György Lovagrend soproni priorja volt a vendége a Nicki Szent Anna Templomért Alapítványnak, szombaton este.

Bővebben...:

SZJA 1% felajánlás

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1 százalékának felajánlásával!

Alapítványunk adószáma: 18896792-1-18

Köszönjük felajánlását!

Bővebben...:

Partnereink